PERSONALEKURSER I INSTITUTIONEN

Personalekurser i institutionen


Ved personalekursus i Pædagogisk massage sættes der fokus på selve ”berøringskulturen”. Dersom det er muligt, inddrages modtagerne i en del af undervisningen da det giver større omsættelighed i det daglige arbejde. Personale opøver og praktiserer personale først deres massagefærdigheder på hinanden og derefter drages modtagerne, i det omfavn det er muligt, med ind i forløbet under løbende supervision.

I bladet ”Udvikling” af 1. kvartal 1999, beskriver en institution erfaringer med personalekurser i massage som pædagogisk redskab.


Formål for modtagere

 • Styrkelse af selvværd - gennem oplevelse og bevidstgørelse om sin værdi i sig selv
 • Trivsel - ved ud fra den givne livssituation at oparbejde overskud til positiv udvikling og læring
 • Kropslig bevidsthed - ved oplevelse og bevidstgørelse i og om sin krop
 • Identitet - gennem det at blive respekteret og støttet i en grundlæggende fysisk og psykisk følelse af eksistens
 • Medindflydelse - gennem oplevelsen af at være til og være betydningsskabende i samspillet med en anden.


Formål for medarbejdere

 • Pædagogisk kvalificering - gennem styrkelse af medarbejdernes evne til tilstedeværelse, fordybelse, opmærksomhed og koncentration i arbejdet med modtagere
 • Pædagogfaglig viden - gennem undervisning i fysiologi og psykologi relateret til berøring/massage
 • Metodik - at fremme evnen til at kunne forstå den enkelte modtagers reaktion og varierede forudsætninger med henblik på at få gavn af berøring og pædagogisk massage
 • Massageteknik - undervisning i enkle berørings- og massageteknikker, som kan tilpasses den enkelte modtager.


Formål for arbejdsmiljøet

 • Fælles forståelsesgrundlag gennem egenoplevelser
 • Fælles faglig bevidsthed og motivation
 • Styrkelse af trivsel og sundhed blandt personale.