TILMELDING OG PRISER

Priser

Priserne er inkl. overnatning i enkeltværelser i feriehuse.


Endvidere er forplejning og undervisningsmateriel samt bogen: ”Berøring og dens betydning – massage som pædagogisk redskab” og dvd’en: ”11 film om pædagogisk massage”, inkluderet i prisen.


Dersom overnatning ikke ønskes, gives en rabat på 250 kr. pr. nat.

Grundkursus i Pædagogisk massage


1. modul: 15 - 18 marts 2022

2. modul: 7 - 10 juni 2022
Tilmeldingsfrist: senest 15 febuar 2022
Pris: 11.752 kr. + moms i alt 14.690 kr. for hele grundkurset

(grundkurset er det samme som uddannelsens to første moduler).

2-årig uddannelse i Pædagogisk massage


1. modul: 15 - 18 marts 2022

2. modul: 7 - 10 juni 2022

Modul 3,4 og 5 datoer vil komme løbende.
Tilmeldingsfrist: senest 15 febuar 2022
Pris: 29.380 kr. + moms i alt 36.725 kr. for hele uddannelsen (kan fordeles på 3 regnskabsår).


GENERELT


Vedr. betalingsmåde for kurset
– se tilmeldingsblanketten.


Tilmeldingen
Tilmeldingen er bindende for hele grundkurset og for hele uddannelsen.
Ved tilmelding tilsendes meddelelse om optagelse – og efter tilmeldingsfristens udløb praktiske og kursusrelaterede informationer, deltagerliste mm.
Undervisningen foregår på Hou Søsportscenter i Hou.


Du tilmelder dig de enkelte kurser ved at udfylde og indsende tilmeldingsformularen til vores e-mail eller adresse. 

Email: cfpm@cfpm.dk

Cfpm ApS

Center for Pædagogisk massage
Langdalsvej 25 

8220 Brabrand


Optagelse på uddannelsen og kurserne sker i den rækkefølge tilmeldingerne modtages.


Efter tilmeldingsfristens udløb bliver der udsendt brev om optagelse, informationer om undervisningsstedet, deltagerliste o.a.
Tilmeldingen er bindende for hele grundkurset og hele uddannelsen.


Tilmeldingsformularen kan rekvireres på ovenstående adresse eller hentes her nedenfor

Støttemuligheder


Institutioner som sender medarbejdere på kursus kan søge om ressourcer til at ansætte rotationsvikar. Derudover har medlemmer af FOA har mulighed for at søge om støtte gennem den kommunale kompetencefond – se et eksempel HER.