MODUL 2

Modul 2

Der arbejdes med massage, hvor man søger at give modtageren en oplevelse af psykisk og fysisk balance. Mange personer indenfor det pædagogiske område er belastede kropsligt, følelsesmæssigt eller mentalt. Det er derfor befordrende for trivsel og udvikling at arbejde med balancering, som kan stimulere modtagerens kropslige bevidsthed og selvbevidsthed, samt at give opmærksomhed, ro og nærvær.


Der arbejdes med:

  • Metode til at styrke samspil gennem tillids- og kontaktskabende berøringslege, såvel i én til én-kontakt som til mindre grupper
  • Uddybende arbejde med mennesker der er taktilt sky
  • Gennemgang af film om pædagogisk ­massage
  • Varmepudemassage
  • Kroppens spændingsmønstre
  • Anatomi og fysiologi i relation til modulets massageforme
  • Signaler i kropssprog
  • Grænser og grænsesætning
  • Supervision af massage i forbindelse med deltagernes praktiske erfaringer.