MODUL 3

Modul 3

Opmærksomheden rettes mod at oparbejde en stadig dybere forståelse af sammenhænge mellem krop og følelser og af, hvordan denne viden kan integreres i det pædagogiske arbejde med berøring og massage til målgrupper med forskellige forudsætninger.


Der arbejdes med:

  • Forskellig berøring udenpå tøjet, hvor målet er at stimulere modtagerens oplevelse af kropslig integritet, afslappethed, tillid og tryghed, samt at styrke sanseintegrationen
  • Rytmisk massage, hvorigennem man kan understøtte modtagerens egen rytme
  • Udspænding af korte muskler og sener med henblik på at øge modtagerens bevægelighed f.eks. ved spasticitet
  • Ledsamling
  • Lymfemassage
  • Yderligere uddybning af anatomi, fysiologi og pædagogik i forbindelse med modulets massageformer
  • Samtale som støtte i en vækstproces
  • Sansning.