ANJA

Anja Just Hansen

Uddannet pædagog ved Hovedstadens Pædagogseminarium

2004


Primært erfaring med børn og unge med variationer af adfærds- og tilknytningsforstyrrelser som følge af omsorgssvigt - samt diagnoser og andre følgevirkninger af dette. Desuden erfaring med nogle psykiatriske diagnoser.

I arbejdet med denne målgruppe opfatter jeg den pædagogiske massage og det bevidste arbejde med følesansoplevelser og fordybelse som et værdifuldt redskab i den helhedsorienterede behandlingsindsats; både i forhold til relationsarbejdet, men i særdeleshed i arbejdet med børnene/de unges personlige udvikling.

Min erfaringsgrundlag inden for den pædagogiske massage og andre områder:

  • Magnoliegården, Stevns kommune; Behandlingshjem for børn og unge  anbragt uden for eget hjem, 2011-nu


Erfaring i pædagogisk praksis:

  • Magnoliegården, Stevns kommune; Behandlingshjem for børn og unge  anbragt uden for eget hjem, 2011-nu

  • Solhjem, Haslev; Skole- behandlingshjem for børn og unge anbragt uden for eget hjem, 2005-2011